Kong Salomo

Kong Salomo byggede et Tempel til Pagtens Ark, efter sin fader, Kong Davids tanke. Læs også den lidt anderledes bog “Kong Salomos Nøgle”. Her beskrives noget af den hvide magi, som Salomo fik indsigt i. Bogen snuser sandsynligvis bare til emnet. Hvem ved, hvad det egentlig var, og hvilke guddommelige kræfter han havde kontakt med. Kræfterne eller ånderne, dem kontrollerede han med sin ring. På ringen var påtrykt det hellige symbol. Den sekstakkede stjerne – Kong Salomos Segl, som består af to trekanter – klingen og kalken – det guddommelige symbol for det kvindelige og mandlige forenet. To halve udgør en hel.

Kong Salomons Tempel
Ramses III, også kendt under navnet Shishak (925bc), erobrede Israel fra babylonierne og samlede alle de skatte, han kunne finde i templer etc. Han fik bygget templet Madinet Habu, hvor skattene formodentlig er endt. Spørgsmålet er, om han fik Pagtens Ark med sig til EgyptenAnbragte han mon Pagtens Ark i Medinet Habu, som minder meget om Salomos Tempel? Det siges, at der har været ikke kun een, men to Ark. Salomos Tempel blev i år 586bc af babylonierne, med Nebuchadrezzar II i spidsen, jævnet med jorden. Kongens sønner blev dræbt i krigen, men hans døtre blev skånet og sendt til Egypten. Herodes byggede templet op på ny år 20bc. Han byggede det større og flottere end tidligere. Salomos Tempel blev i år 70, af Romerne, igen næsten jævnet med jorden. Denne gang i forbindelse med et jødisk oprør. Tilbage er nu kun Grædemuren, som er både Muhamedaneres og Jødernes største helligdom. Spørgsmålet er bare, om det er den rigtige mur. Det skal her lige nævnes at muslimsk tradition forbinder en vigtig begivenhed i Muhammeds liv med Tempelbjerget. Al Aqsa-moskeen også kaldet klippemoskeen, muslimernes tredjestørste helligdom, er bygget ovenpå Salomos og Herodes gamle tempel. Dette er fakta, som muslimerne ikke anerkender. Derfor har muslimerne også de sidste 30 år bygget om og fjernet vigtige spor. De sidste 4 år har de virkelig gået til den og fjernet mange tons jord med værdifulde arkæologiske rester… utroligt men sandt. Templet skal være bygget ud fra de perfekte mål, sakral geometri, hvor betingelserne for guddommelig søgen er optimal. Man har kun grundplanen af Templet i dag, men en kort beskrivelse kan findes i bibelen, jf. Kongernes Bog, kap. 6.