Ledelse

Jeg færdiggjorde i 2017 en lederuddannelse fra erhvervsakademiet med et skriftligt afgangsprojekt og efterfølgende forsvar.

Jeg vil snart komme med min vurdering af erhvervsakademiet Dania og denne skoles faglige niveau.

Hold øje med min side Tracé, hvor jeg er ved at opbygge og samle mine tanker og teorier omkring ledelse.

Jeg udviklede i sommeren 2017 min egen ledelsesmodel som blev en del af mit afgangsprojekt. Afgangsprojektet har jeg kaldt “Ordentlig Ledelse”.

Herunder har jeg indsat teorien om “Hårnålen”, der er et lille udpluk af projektet.

Problemformuleringen:
Med selvledelse som det teoretiske omdrejningspunkt har jeg sat mig for at undersøge det potentielt problematiske forhold mellem ledelse og selvledelse, sætte det op imod stress og komme med mit bud på ”Ordentlig Ledelse”.

——————————-

4.    Ledelse med en Hårnål

Kan en hårnål symbolisere Ordentlig Ledelse?

Værdibaseret ledelse, selvledelse, demokratisk ledelse,
laissez faire ledelse, autoritær ledelse eller bæredygtig ledelse er blot et udpluk af de mange ledelsesteorier, vi har, men de vise sten, der skaber en solid virksomhed og fastholder en høj trivsel hos medarbejderne, kniber det med at blive enige om opskriften på. Budene er mange og bøger om emnet utallige, men er ordentlig ledelse egentlig den store videnskab, eller er de utallige ledelseskurser og bøger blot fokusforskydning og mere form end indhold?

Medarbejderne i Danmark vil gerne arbejde selvstændigt og har taget selvledelse til sig i en grad, så vi nu er vidne til et samfund på vej ud over kanten med mere end 30.000 sygemeldte hver dag, hvor ca. 1.400 dør af stress om året. Stress koster samfundet i runde tal 14 milliarder om året. Eller det var i hvert fald udgangspunktet, da jeg begyndte at arbejde med dette i mit afgangsprojekt. Ved at dykke ned i selvledelse og stress er der trådt et lidt mere nuanceret billede af de to størrelser frem. I forhold til stress er det blevet en sandhed, vi alle fortæller hinanden, at der hver dag er 30.000 syge med stress, men vi kan bare ikke sætte lighedstegn mellem stress og de 30.000 sygemeldinger da stress ikke er en sygdom i sig selv. Det er de psykosociale faktorer i arbejdslivet, der eksempelvis kan ende med en depression og sygemelding.

Katastrofal ledelse eller slet ingen ledelse er efter min mening den væsentligste årsag til de bekymrende tal, som de jo er – uagtet, at der kan være flere faktorer, der samlet set giver en sygemelding, så er ledelsen den vi falder tilbage på. Spørgsmålet er fortsat: Hvor er det, at ledelsen bliver decideret livsfarlig for den enkelte medarbejder?

Svaret findes – efter min opfattelse – i en hårnål. Hårnålen kan med sin enkle og fine form udtrykke, hvad ordentlig ledelse er. Hvis vi forestiller os, at de to ben på hårnålen er to veje, som vi kan følge.

Ledelse med en Hårnål

Den lige vej nederst repræsenterer medarbejderen og den øverste vej med små sving repræsenterer ledelsen. De to veje forenes i selve hårnålesvinget til venstre. Hårnålesvinget er også symbolsk det kritiske punkt.

Men hvori består da den konkrete ledelse, der sikrer, at de selvledende medarbejdere trives og fortsat trives, så de skaber værdi for virksomheden?

Vi retter igen øjnene mod hårnålen og ser løsningen i den øverste vej med flere sving, der symbolsk viser, hvorledes den indsigtsfulde og opmærksomme leder på sin vej ser behovet for mere eller mindre synlig og nærværende ledelse hos sine medarbejdere. I kortere eller længere perioder træder ledelsen nærmere sine medarbejdere og støtter op, når behovet opstår. Det er her ledelsen med sine handlinger får værdierne i virksomheden til at blive tydelige netop ved at gå foran og vise vejen. Trappen vaskes oppefra, men det kræver en ledelseskultur i virksomheden, hvor en leder i en travl periode kan ”få lov” til at koncentrere sig om sin egen afdeling. Lederen skal sige fra overfor lederseminarer, kurser, chefmøder m.v. for at hellige sig sine egne medarbejdere og således være til rådighed, når behovet opstår. Dette behov kommer ikke nødvendigvis til udtryk ved en henvendelse fra medarbejderen, men skal ses af den opmærksomme leder. Det er her, vi nærmer os ordentlig ledelse.

Den livsfarlige leder derimod ser ikke behovet hos sine medarbejdere og anser det måske heller ikke for sin opgave at være opmærksom og handle, men hviler i troen på, at den selvledende medarbejder selv henvender sig, når behovet eller problemer opstår. Her ledes med en hårnål uden sving på den øverste vej. Det er livsfarlig ledelse.

Det er her i hårnålesvinget, at ledelsen består sin svendeprøve og viser, at han fortjener medarbejdernes tillid. Det er dine handlinger, der viser, hvem du er som leder og som menneske.

Ledelsen må se på den enkelte medarbejder og erkende hans behov og niveau og det er her Kierkegaard kommer ind i billedet.

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

Du skal som leder gøre dig fortjent til den Gyldne Hårnål blandt dine medarbejdere og det gør du ved at kende dem både fagligt og som menneske. Derved har du som leder mulighed for at kunne flytte dem menneskeligt som fagligt, men du skal begynder der, hvor de er.

Thorstein Frank