Tempelridderne

Tempelridderne

I året 1095 kaldte kirken vesten til verdens første korstog mod muslimerne til befrielse af Jerusalem i Det Hellige Land.

Det Hellige Land blev tilbageerobret fra muslimerne i år 1099, hvor pave Urban II, havde indkaldt til korstog. En af korsridderne var Godefroy af Bouillion fra Lorraine, som blev beskytter af Det Hellige Land. Han døde dog allerede året efter og blev efterfulgt af sin bror.

I året 1118 mener man, at den hemmelige orden opstod, med Huges des Payens fra Champagne i front for de 9 riddere. Hele 9 franske adelsmænd rejste i år 1118 til Det Hellige Land og blev der i 9 år. Hvad lavede de egentlig i de 9 år, de var udstationeret i Jerusalem, og hvorfor overnattede de i paladset, bygget ovenpå ruinerne af “Kong Salomos Tempel”? Fandt disse adelsmænd en skat i bjergets hemmelige huler og gangsystemer? Den Hellige Gral eller Moses arkiver? Noget meget værdifuldt, som de bragte med tilbage til Europa? Noget, som fik paven til at gøre Tempelridderne uafhængige og kun med paven over sig? Fakta er, at de blev den stærkeste og rigeste magt i Europa. De oprettede et bankvæsen, der lignede det, vi har i dag. De lånte penge ud – også til den franske konge. Man kunne indbetale en sum i England og få den udbetalt i Det Hellige Land og undgik således at blive røvet undervejs. Bernhard af Clairveaux var den mand, som de 9 riddere vendte hjem til i Frankrig. Han var en usædvanlig mand, som fik udbygget og spredt Cistercienserordenen. Også i Danmark blev flere klostre bygget, bl.a. Øm kloster ved Ry og Vitæ Schola ved Løgstør. Det var som oftest den yngste søn i en bedre stillet familie, som med en pose penge i hånden blev modtaget og optaget i ordenen som munk. Den franske konge Filip IV søgte på et tidspunkt om optagelse i Tempelridderordenen, men fik afslag. Kongehuset i Frankrig skyldte Ordenen mange penge, og Filip havde det efterhånden lidt svært med Tempelridderne. Man kan hurtigt få det indtryk af Filip, at det mest var af personlige årsager, at han den 13. oktober 1307 i ledtog med Pave Clemens V udskrev en arrestordre på samtlige Tempelriddere i frankrig og nabolandende. De to tidligere Paver havde Philipe fået myrdet, da de ikke fulgte hans formørkede sind. Den eneste mulighed, kongen og Paven havde, var at anklage ordenen for kætteri. Ordenen blev beskyldt for at udøve den mystiske side af kristendommen – den gamle religion eller hemmelige lære, som har rødder tilbage til Moses (Zenmut) og Egypten. Alle ejendomme og besiddelser blev inddraget, men kongens mænd fandt aldrig de mange penge eller guld, som de mente, at der eksisterede. Kun få Tempelriddere blev arresteret og tortureret. Stormesteren i Tempelridderordenen, Jacques de Molay, blev tortureret over sagte ild og døde på bålet i 1314. Kort før han udåndede, forbandede han den franske kong Filip. Filip døde få år senere. Kong Filip fandt heller aldrig den store flåde af handelsskibe, som tilhørte Tempelridderne. Alt tyder på, at de er blevet advaret om det, som kongen og Paven havde planlagt. Man fandt stort set ingenting af værdi, men den franske trone fik slået en streg over sin store gæld, da Tempelridderne officielt ophørte med at eksistere.

I bogen “Tempelherrernes Indsigt”, er forfatterne kommet frem til den konklusion, at den store flåde må være flygtet til Skotland. Der findes flere spor efter dem, og alt tyder på, at det er sådan, det gik for sig. Tempelridderne flygtede endvidere til Portugal, England og Tyskland. Man skal huske på, at de havde store ejendomme over hele Europa, og de andre lande var meget tilbageholdende overfor Filips internationale krav om arrestation. Ikke alle regeringsmagter havde det samme had og misundelse i hjertet som Filip. Tempelridderne gik under jorden. Den blev helt sikkert ikke opløst.

I Portugal blev Tempelridderne frikendt og kaldte sig fremover Kristi Riddere. De beholdt det røde kors som kendetegn. Vasco da Gama var Kristi Ridder, og Christoffer Columbus sejlede over Atlanten med det røde kors på sejlet. Han var i øvrigt gift med en tidligere stormesters datter.

I Skotland havde Tempelridderne et godt fodfæste, og her hjalp de Robert Bruce i Skotlands frihedskamp og stormede ind i et afgørende slag mod Englands besættelse. Denne frihedskamp kan opleves i filmen “Brave Heart” med Mel Gibson som Wallace. Tempelridderne er dog ikke med i filmen, da deres rolle ikke er gængs viden og dermed ikke er beskrevet i skolernes historiebøger. Som årene gik, blev krig afløst af fred. England og Skotland smeltede sammen gennem kongelige ægteskaber, og der blev mere brug for bygmestre end krigermunke. Tempelriddernes viden omkring byggeri, matematik og landmåling var enorm efter datidens målestok. Deres viden og kunnen blev en eftertragtet vare i hele Europa. De kaldte sig for Frie Murere.
Rosslyn Chapel i Scotland menes at være bygget i samarbejde med tempelriddere.
Læs mere her på den officielle side.